THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG HỌC SINH THCS ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH NĂM HỌC 2020-2021

     DỮ LIỆU CÂP NHẬT ĐẾN THỜI ĐIỂM 21:05:39 11-07-2020

STT Mã trường Tên trường THCS/THPT Tổng thí sinh đăng ký Số lượng tại trường Thí sinh Vãng lai Trạng thái
1 100 THCS Đồng Khởi Tây Hòa 160 159 1 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 2
2 101 THCS Đinh Tiên Hoàng Tây Hòa 179 179 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 2
3 102 THCS Huỳnh Thúc Kháng Tây Hòa 161 161 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 1
4 103 THCS Lê Hoàn Tây Hòa 140 140 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 1
5 104 THCS Nguyễn Anh Hào Tây Hòa 128 128 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 1
6 105 THCS Nguyễn Tất Thành Tây Hòa 192 190 2 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 2
7 106 THCS Nguyễn Thị Định Tây Hòa 242 241 1 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 2
8 107 THCS Phạm Đình Quy Tây Hòa 150 149 1 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 2
9 108 THCS Phạm Văn Đồng Tây Hòa 177 177 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 2
10 109 THCS Tây Sơn Tây Hòa 97 97 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 1
11 110 TH-THCS Sơn Thành Tây Tây Hòa 58 58 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 2
12 200 THCS Tôn Đức Thắng Đông Hòa 231 231 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 2
13 201 THCS Trần Hưng Đạo Đông Hòa 231 231 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 1
14 202 THCS Hoàng Hoa Thám Đông Hòa 139 139 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 2
15 203 THCS Quang Trung Đông Hòa 181 181 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 2
16 204 THCS Nguyễn Chí Thanh Đông Hòa 203 203 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 2
17 205 TH-THCS Trần Nhân Tông Đông Hòa 34 34 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 2
18 206 THCS Trần Kiệt Đông Hòa 196 195 1 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 2
19 207 THCS Lương Tấn Thịnh Đông Hòa 360 359 1 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 2
20 208 THCS Trường Chinh Đông Hòa 176 176 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 1
21 209 TH-THCS Lê Thánh Tôn Đông Hòa 31 31 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 1
22 300 TH và THCS Sông Hinh Sông Hinh 23 23 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 2
23 301 THCS Trần Phú Sông Hinh 174 174 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 2
24 302 THCS Đức Bình Đông Sông Hinh 52 52 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 1
25 303 TH-THCS Đức Bình Tây Sông Hinh 23 23 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 2
26 304 TH-THCS Ea Bá Sông Hinh 26 26 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 1
27 305 TH-THCS Ea Lâm Sông Hinh 24 24 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 1
28 306 TH-THCS Eatrol Sông Hinh 22 22 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 1
29 307 TH-THCS Ea Bar Sông Hinh 76 76 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 1
30 308 THCS EaLy Sông Hinh 105 105 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 2
31 310 THCS-THPT Võ Văn Kiệt Sông Hinh 59 59 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 1
32 311 PTDTNT Sông Hinh Sông Hinh 49 49 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 1
33 312 TH-THCS EaBia Sông Hinh 22 21 1 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 1
34 400 THCS Hòa An Phú Hòa 251 251 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 1
35 401 THCS Nguyễn Thế Bảo Phú Hòa 274 274 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 1
36 402 THCS Thị Trấn Phú Hòa Phú Hòa 227 227 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 1
37 403 THCS Hòa Định Tây Phú Hòa 119 119 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 1
38 404 TH-THCS Hòa Hội Phú Hòa 43 43 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 1
39 405 THCS Lương Văn Chánh Phú Hòa 258 258 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 1
40 406 THCS Trần Hào Phú Hòa 117 117 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 1
41 407 THCS Hòa Quang Phú Hòa 166 165 1 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 1
42 500 THCS Trần Rịa Tuy An 187 187 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 2
43 501 THCS Nguyễn Thái Bình Tuy An 186 185 1 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 2
44 502 TH-THCS An Thọ Tuy An 29 29 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 2
45 504 THCS Huỳnh Thúc Kháng Tuy An 170 170 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 2
46 505 THCS An Hiệp Tuy An 96 96 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 2
47 506 TH-THCS An Hải Tuy An 50 50 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 2
48 507 THCS Đinh Tiên Hoàng Tuy An 157 157 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 2
49 508 THCS Võ Trứ Tuy An 164 163 1 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 2
50 509 TH-THCS Lê Duẩn Tuy An 55 55 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 1
51 510 THCS Châu Kim Huệ Tuy An 158 158 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 2
52 511 THCS Lê Thánh Tông Tuy An 96 96 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 2
53 512 TH-THCS An Xuân Tuy An 22 22 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 2
54 513 TH-THCS Nguyễn Hoa Tuy An 21 21 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 2
55 514 THCS Và THPT Võ Thị Sáu Tuy An 188 188 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 2
56 515 THCS-THPT Nguyễn Viết Xuân Tuy An 109 109 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 1
57 600 THCS Nguyễn Viết Xuân Đồng Xuân 42 42 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 1
58 601 TH-THCS Xuân Long Đồng Xuân 17 17 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 2
59 602 THCS Phan Lưu Thanh Đồng Xuân 127 127 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 2
60 603 TH-THCS Xuân Sơn Bắc Đồng Xuân 31 31 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 2
61 604 TH-THCS Xuân Sơn Nam Đồng Xuân 66 66 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 1
62 605 TH-THCS Xuân Quang 2 Đồng Xuân 44 44 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 1
63 606 THCS Nguyễn Du Đồng Xuân 66 66 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 1
64 607 THCS Nguyễn Hào Sự Đồng Xuân 86 86 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 2
65 608 THCS Lê Văn Tám Đồng Xuân 42 42 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 1
66 609 PT DTBT Đinh Núp Đồng Xuân 28 28 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 2
67 610 THCS-THPT Chu Văn An Đồng Xuân 92 92 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 2
68 611 PTDTNT Đồng Xuân Đồng Xuân 53 53 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 2
69 700 THCS Tô Vĩnh Diện Sông Cầu 142 142 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 1
70 701 THCS Bùi Thị Xuân Sông Cầu 248 248 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 1
71 702 THCS Triệu Thị Trinh Sông Cầu 76 76 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 2
72 703 TH-THCS Cù Chính Lan Sông Cầu 51 51 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 1
73 704 TH-THCS Xuân Lâm Sông Cầu 41 41 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 1
74 705 THCS Đinh Tiên Hoàng Sông Cầu 103 103 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 2
75 706 Trường TH-THCS Xuân Phương Sông Cầu 52 52 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 2
76 707 THCS Hoàng Văn Thụ Sông Cầu 193 193 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 2
77 708 THCS Nguyễn Hồng Sơn Sông Cầu 135 135 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 2
78 709 TH-THCS Xuân Thọ 1 Sông Cầu 100 100 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 2
79 710 THCS-THPT Nguyễn Khuyến Sông Cầu 111 111 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 2
80 711 TH-THCS Lê Thánh Tông Sông Cầu 34 34 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 2
81 712 TH-THCS Lê Quí Đôn Sông Cầu 17 17 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 2
82 713 THCS-THPT Võ Nguyên Giáp Sông Cầu 85 85 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 1
83 714 TH-THCS Xuân Thọ 2 Sông Cầu 24 24 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 2
84 800 THCS Nguyễn Hữu Thọ Sơn Hòa 180 180 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 1
85 801 TH-THCS Sơn Phước Sơn Hòa 53 53 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 2
86 802 TH-THCS Sơn Nguyên Sơn Hòa 49 49 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 2
87 803 THCS Sơn Hà Sơn Hòa 127 127 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 1
88 804 THCS Suối Bạc Sơn Hòa 43 43 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 2
89 805 TH-THCS Sơn Hội Sơn Hòa 46 45 1 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 2
90 806 TH-THCS Ea Chà Rang Sơn Hòa 47 47 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 2
91 807 TH-THCS Cà Lúi Sơn Hòa 25 25 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 2
92 808 TH-THCS Krông Pa Sơn Hòa 33 33 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 1
93 809 TH-THCS Suối Trai Sơn Hòa 23 21 2 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 2
94 810 TH-THCS Sơn Định Sơn Hòa 28 27 1 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 2
95 811 TH-THCS Phước Tân Sơn Hòa 15 15 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 1
96 812 THCS-THPT Nguyễn Bá Ngọc Sơn Hòa 44 44 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 2
97 813 PT DTNT Sơn Hòa Sơn Hòa 42 42 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 2
98 900 THCS Lê Lợi Tp Tuy Hòa 64 64 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 2
99 901 TH&THCS Nguyễn Du Tp Tuy Hòa 72 72 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 1
100 902 THCS Nguyễn Văn Trỗi Tp Tuy Hòa 65 65 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 2
101 903 THCS Trần Quốc Toản Tp Tuy Hòa 400 400 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 2
102 904 THCS Hùng Vương Tp Tuy Hòa 404 403 1 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 1
103 905 THCS Ngô Quyền Tp Tuy Hòa 55 55 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 1
104 906 THCS Lương Thế Vinh Tp Tuy Hòa 227 227 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 2
105 907 THCS Lý Tự Trọng Tp Tuy Hòa 98 98 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 1
106 908 THCS Đinh Tiên Hoàng Tp Tuy Hòa 158 157 1 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 1
107 909 TH&THCS Võ Văn Kiệt Tp Tuy Hòa 59 59 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 1
108 910 THCS Trần Hưng Đạo Tp Tuy Hòa 387 387 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 1
109 911 THCS Nguyễn Thị Định Tp Tuy Hòa 157 157 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 2
110 912 THCS Nguyễn Hữu Thọ Tp Tuy Hòa 104 104 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 2
111 913 THCS Trần Phú Tp Tuy Hòa 90 90 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 1
112 914 THCS Trần Cao Vân Tp Tuy Hòa 73 73 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 1
113 915 Phổ thông Duy Tân (cấp THCS) Tp Tuy Hòa 22 22 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 2
114 999 Vãng lai Tp Tuy Hòa 17 17 Đã kết thúc nhập liệu giai đoạn 1
12560