THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG HỌC SINH THCS ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH NĂM HỌC 2019-2020

     DỮ LIỆU CÂP NHẬT ĐẾN THỜI ĐIỂM 10:17:45 22-05-2019

STT Mã trường Tên trường THCS/THPT Số lượng Vãng lai Trạng thái
1 100 Trường THCS Đồng Khởi Tây Hòa 159
2 100 Trường THCS Đồng Khởi Tây Hòa 159
3 101 Trường THCS Đinh Tiên Hoàng Tây Hòa 157
4 102 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng Tây Hòa 159
5 103 Trường THCS Lê Hoàn Tây Hòa 160
6 104 Trường THCS Nguyễn Anh Hào Tây Hòa 125
7 105 Trường THCS Nguyễn Tất Thành Tây Hòa 199 Đã kết thúc nhập liệu
8 106 Trường THCS Nguyễn Thị Định Tây Hòa 243
9 107 Trường THCS Phạm Đình Quy Tây Hòa 138
10 108 Trường THCS Phạm Văn Đồng Tây Hòa 189 Đã kết thúc nhập liệu
11 109 Trường THCS Tây Sơn Tây Hòa 110 Đã kết thúc nhập liệu
12 110 Trường TH&THCS Sơn Thành Tây Tây Hòa 62
13 200 Trường THCS Tôn Đức Thắng Đông Hòa 221 Đã kết thúc nhập liệu
14 200 Trường THCS Tôn Đức Thắng Đông Hòa 221 Đã kết thúc nhập liệu
15 201 Trường THCS Trần Hưng Đạo Đông Hòa 224 2 Đã kết thúc nhập liệu
16 201 Trường THCS Trần Hưng Đạo Đông Hòa 224 2 Đã kết thúc nhập liệu
17 202 Trường THCS Hoàng Hoa Thám Đông Hòa 129 Đã kết thúc nhập liệu
18 202 Trường THCS Hoàng Hoa Thám Đông Hòa 129 Đã kết thúc nhập liệu
19 203 Trường THCS Quang Trung Đông Hòa 174 Đã kết thúc nhập liệu
20 203 Trường THCS Quang Trung Đông Hòa 174 Đã kết thúc nhập liệu
21 204 Trường THCS Nguyễn Chí Thanh Đông Hòa 241
22 204 Trường THCS Nguyễn Chí Thanh Đông Hòa 241
23 205 Trường TH-THCS Trần Nhân Tông Đông Hòa 45
24 205 Trường TH-THCS Trần Nhân Tông Đông Hòa 45
25 206 Trường THCS Trần Kiệt Đông Hòa 229 Đã kết thúc nhập liệu
26 206 Trường THCS Trần Kiệt Đông Hòa 229 Đã kết thúc nhập liệu
27 207 Trường THCS Lương Tấn Thịnh Đông Hòa 384 Đã kết thúc nhập liệu
28 207 Trường THCS Lương Tấn Thịnh Đông Hòa 384 Đã kết thúc nhập liệu
29 208 Trường THCS Trường Chinh Đông Hòa 151 Đã kết thúc nhập liệu
30 208 Trường THCS Trường Chinh Đông Hòa 151 Đã kết thúc nhập liệu
31 209 Trường TH-THCS Lê Thánh Tôn Đông Hòa 36
32 209 Trường TH-THCS Lê Thánh Tôn Đông Hòa 36
33 300 Trường THCS Sông Hinh Sông Hinh 25
34 300 Trường THCS Sông Hinh Sông Hinh 25
35 301 Trường THCS Trần Phú Sông Hinh 174
36 301 Trường THCS Trần Phú Sông Hinh 174
37 302 Trường THCS Đức Bình Đông Sông Hinh 38
38 302 Trường THCS Đức Bình Đông Sông Hinh 38
39 303 Trường THCS Đức Bình Sông Hinh 32
40 303 Trường THCS Đức Bình Sông Hinh 32
41 304 Trường THCS Ea Bá Sông Hinh 30
42 304 Trường THCS Ea Bá Sông Hinh 30
43 305 Trường THCS Ea Lâm Sông Hinh 23 Đã kết thúc nhập liệu
44 305 Trường THCS Ea Lâm Sông Hinh 23 Đã kết thúc nhập liệu
45 306 Trường THCS Eatrol Sông Hinh 15 Đã kết thúc nhập liệu
46 306 Trường THCS Eatrol Sông Hinh 15 Đã kết thúc nhập liệu
47 307 Trường THCS Ea Bar Sông Hinh 80
48 307 Trường THCS Ea Bar Sông Hinh 80
49 308 Trường THCS EaLy Sông Hinh 109 Đã kết thúc nhập liệu
50 308 Trường THCS EaLy Sông Hinh 109 Đã kết thúc nhập liệu
51 309 Trường THCS Tố Hữu Sông Hinh 23
52 309 Trường THCS Tố Hữu Sông Hinh 23
53 310 Trường THCS & THPT Võ Văn Kiệt Sông Hinh 61 Đã kết thúc nhập liệu
54 310 Trường THCS & THPT Võ Văn Kiệt Sông Hinh 61 Đã kết thúc nhập liệu
55 311 Trường PTDTNT Sông Hinh Sông Hinh 51
56 311 Trường PTDTNT Sông Hinh Sông Hinh 51
57 312 Trường THCS EaBia Sông Hinh 15
58 312 Trường THCS EaBia Sông Hinh 15
59 400 Trường THCS Hòa An Phú Hòa 231 Đã kết thúc nhập liệu
60 400 Trường THCS Hòa An Phú Hòa 231 Đã kết thúc nhập liệu
61 401 Trường THCS Nguyễn Thế Bảo Phú Hòa 252 Đã kết thúc nhập liệu
62 401 Trường THCS Nguyễn Thế Bảo Phú Hòa 252 Đã kết thúc nhập liệu
63 402 THCS Thị Trấn Phú Hòa Phú Hòa 247 Đã kết thúc nhập liệu
64 402 THCS Thị Trấn Phú Hòa Phú Hòa 247 Đã kết thúc nhập liệu
65 403 Trường THCS Hòa Định Tây Phú Hòa 103 Đã kết thúc nhập liệu
66 403 Trường THCS Hòa Định Tây Phú Hòa 103 Đã kết thúc nhập liệu
67 404 Trường THCS Hòa Hội Phú Hòa 51 Đã kết thúc nhập liệu
68 404 Trường THCS Hòa Hội Phú Hòa 51 Đã kết thúc nhập liệu
69 405 Trường THCS Lương Văn Chánh Phú Hòa 256 Đã kết thúc nhập liệu
70 405 Trường THCS Lương Văn Chánh Phú Hòa 256 Đã kết thúc nhập liệu
71 406 Trường THCS Trần Hào Phú Hòa 142 Đã kết thúc nhập liệu
72 406 Trường THCS Trần Hào Phú Hòa 142 Đã kết thúc nhập liệu
73 407 Trường THCS Hòa Quang Phú Hòa 142 Đã kết thúc nhập liệu
74 407 Trường THCS Hòa Quang Phú Hòa 142 Đã kết thúc nhập liệu
75 500 Trường THCS Trần Rịa Tuy An 150 Đã kết thúc nhập liệu
76 500 Trường THCS Trần Rịa Tuy An 150 Đã kết thúc nhập liệu
77 501 Trường THCS Nguyễn Thái Bình Tuy An 189 Đã kết thúc nhập liệu
78 501 Trường THCS Nguyễn Thái Bình Tuy An 189 Đã kết thúc nhập liệu
79 502 Trường TH-THCS An Thọ Tuy An 26
80 502 Trường TH-THCS An Thọ Tuy An 26
81 504 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng Tuy An 189
82 504 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng Tuy An 189
83 505 THCS An Hiệp Tuy An 79
84 505 THCS An Hiệp Tuy An 79
85 506 Trường TH-THCS An Hải Tuy An 45 Đã kết thúc nhập liệu
86 506 Trường TH-THCS An Hải Tuy An 45 Đã kết thúc nhập liệu
87 507 Trường THCS Đinh Tiên Hoàng Tuy An 167
88 507 Trường THCS Đinh Tiên Hoàng Tuy An 167
89 508 Trường THCS Võ Trứ Tuy An 160
90 508 Trường THCS Võ Trứ Tuy An 160
91 509 Trường tTH&THCS Lê Duẩn Tuy An 66 Đã kết thúc nhập liệu
92 509 Trường tTH&THCS Lê Duẩn Tuy An 66 Đã kết thúc nhập liệu
93 510 Trường THCS Ngô Mây Tuy An 172
94 510 Trường THCS Ngô Mây Tuy An 172
95 511 Trường THCS Lê Thánh Tông Tuy An 103
96 511 Trường THCS Lê Thánh Tông Tuy An 103
97 512 Trường TH -THCS An Xuân Tuy An 20
98 512 Trường TH -THCS An Xuân Tuy An 20
99 513 Trường TH-THCS Nguyễn Hoa Tuy An 37 Đã kết thúc nhập liệu
100 513 Trường TH-THCS Nguyễn Hoa Tuy An 37 Đã kết thúc nhập liệu
101 514 Trường THCS & THPT Võ Thị Sáu Tuy An 188
102 514 Trường THCS & THPT Võ Thị Sáu Tuy An 188
103 515 Trường THCS & THPT Nguyễn Viết Xuân Tuy An 125 Đã kết thúc nhập liệu
104 515 Trường THCS & THPT Nguyễn Viết Xuân Tuy An 125 Đã kết thúc nhập liệu
105 600 Trường THCS Nguyễn Viết Xuân Đồng Xuân 50 Đã kết thúc nhập liệu
106 600 Trường THCS Nguyễn Viết Xuân Đồng Xuân 50 Đã kết thúc nhập liệu
107 601 Trường THCS Trần Quốc Toản Đồng Xuân 26 Đã kết thúc nhập liệu
108 601 Trường THCS Trần Quốc Toản Đồng Xuân 26 Đã kết thúc nhập liệu
109 602 Trường THCS Phan Lưu Thanh Đồng Xuân 118 Đã kết thúc nhập liệu
110 602 Trường THCS Phan Lưu Thanh Đồng Xuân 118 Đã kết thúc nhập liệu
111 603 Trường THCS Trần Quốc Tuấn Đồng Xuân 29
112 603 Trường THCS Trần Quốc Tuấn Đồng Xuân 29
113 604 Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi Đồng Xuân 51
114 604 Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi Đồng Xuân 51
115 605 Trường THCS Hoàng Văn Thụ Đồng Xuân 39
116 605 Trường THCS Hoàng Văn Thụ Đồng Xuân 39
117 606 Trường THCS Nguyễn Du Đồng Xuân 93
118 606 Trường THCS Nguyễn Du Đồng Xuân 93
119 607 Trường THCS Nguyễn Hào Sự Đồng Xuân 117 Đã kết thúc nhập liệu
120 607 Trường THCS Nguyễn Hào Sự Đồng Xuân 117 Đã kết thúc nhập liệu
121 608 Trường THCS Lê Văn Tám Đồng Xuân 55
122 608 Trường THCS Lê Văn Tám Đồng Xuân 55
123 609 Trường PTDTBT Đinh Núp Đồng Xuân 12
124 609 Trường PTDTBT Đinh Núp Đồng Xuân 12
125 610 Trường THCS & THPT Chu Văn An Đồng Xuân 90 Đã kết thúc nhập liệu
126 610 Trường THCS & THPT Chu Văn An Đồng Xuân 90 Đã kết thúc nhập liệu
127 611 Trường PTDTNT Đồng Xuân Đồng Xuân 46 Đã kết thúc nhập liệu
128 611 Trường PTDTNT Đồng Xuân Đồng Xuân 46 Đã kết thúc nhập liệu
129 700 Trường THCS Tô Vĩnh Diện Sông Cầu 133
130 700 Trường THCS Tô Vĩnh Diện Sông Cầu 133
131 701 Trường THCS Bùi Thị Xuân Sông Cầu 210 Đã kết thúc nhập liệu
132 701 Trường THCS Bùi Thị Xuân Sông Cầu 210 Đã kết thúc nhập liệu
133 702 Trường THCS Triệu Thị Trinh Sông Cầu 80 Đã kết thúc nhập liệu
134 702 Trường THCS Triệu Thị Trinh Sông Cầu 80 Đã kết thúc nhập liệu
135 703 Trường THCS Cù Chính Lan Sông Cầu 73
136 703 Trường THCS Cù Chính Lan Sông Cầu 73
137 704 Trường THCS Nguyễn Du Sông Cầu 43
138 704 Trường THCS Nguyễn Du Sông Cầu 43
139 705 Trường THCS Đinh Tiên Hoàng Sông Cầu 107
140 705 Trường THCS Đinh Tiên Hoàng Sông Cầu 107
141 706 Trường THCS Mạc Đỉnh Chi Sông Cầu 57
142 706 Trường THCS Mạc Đỉnh Chi Sông Cầu 57
143 707 Trường THCS Hoàng Văn Thụ Sông Cầu 221 Đã kết thúc nhập liệu
144 707 Trường THCS Hoàng Văn Thụ Sông Cầu 221 Đã kết thúc nhập liệu
145 708 Trường THCS Nguyễn Hồng Sơn Sông Cầu 131 Đã kết thúc nhập liệu
146 708 Trường THCS Nguyễn Hồng Sơn Sông Cầu 131 Đã kết thúc nhập liệu
147 709 Trường THCS Đoàn Thị Điểm Sông Cầu 99 Đã kết thúc nhập liệu
148 709 Trường THCS Đoàn Thị Điểm Sông Cầu 99 Đã kết thúc nhập liệu
149 710 Trường THCS & THPT Nguyễn Khuyến Sông Cầu 133 Đã kết thúc nhập liệu
150 710 Trường THCS & THPT Nguyễn Khuyến Sông Cầu 133 Đã kết thúc nhập liệu
151 711 Trường TH & THCS Lê Thánh Tông Sông Cầu 24 Đã kết thúc nhập liệu
152 711 Trường TH & THCS Lê Thánh Tông Sông Cầu 24 Đã kết thúc nhập liệu
153 712 Trường TH & THCS Lê Quí Đôn Sông Cầu 23 Đã kết thúc nhập liệu
154 712 Trường TH & THCS Lê Quí Đôn Sông Cầu 23 Đã kết thúc nhập liệu
155 713 Trường THCS & THPT Võ Nguyên Giáp Sông Cầu 92
156 713 Trường THCS & THPT Võ Nguyên Giáp Sông Cầu 92
157 714 Trường TH & THCS Chu Văn An Sông Cầu 18
158 714 Trường TH & THCS Chu Văn An Sông Cầu 18
159 800 Trường THCS thị trấn Củng Sơn Sơn Hòa 191 Đã kết thúc nhập liệu
160 800 Trường THCS thị trấn Củng Sơn Sơn Hòa 191 Đã kết thúc nhập liệu
161 801 Trường THCS Vừ A Dính Sơn Hòa 39
162 801 Trường THCS Vừ A Dính Sơn Hòa 39
163 802 Trường THCS Sơn Nguyên Sơn Hòa 65
164 802 Trường THCS Sơn Nguyên Sơn Hòa 65
165 803 Trường THCS Sơn Hà Sơn Hòa 111
166 803 Trường THCS Sơn Hà Sơn Hòa 111
167 804 Trường THCS Suối Bạc Sơn Hòa 80
168 804 Trường THCS Suối Bạc Sơn Hòa 80
169 805 Trường THCS La Văn Cầu Sơn Hòa 38 Đã kết thúc nhập liệu
170 805 Trường THCS La Văn Cầu Sơn Hòa 38 Đã kết thúc nhập liệu
171 806 Trường THCS Đinh Núp Sơn Hòa 57
172 806 Trường THCS Đinh Núp Sơn Hòa 57
173 807 Trường TH-THCS Cà Lúi Sơn Hòa 31
174 807 Trường TH-THCS Cà Lúi Sơn Hòa 31
175 808 Trường THCS Krông Pa Sơn Hòa 30 1
176 808 Trường THCS Krông Pa Sơn Hòa 30 1
177 809 Trường TH-THCS Suối Trai Sơn Hòa 24
178 809 Trường TH-THCS Suối Trai Sơn Hòa 24
179 810 Trường THCS Sơn Định Sơn Hòa 35
180 810 Trường THCS Sơn Định Sơn Hòa 35
181 811 Trường TH&THCS Phước Tân Sơn Hòa 12
182 811 Trường TH&THCS Phước Tân Sơn Hòa 12
183 812 Trường THCS &THPT Nguyễn Bá Ngọc Sơn Hòa 62
184 812 Trường THCS &THPT Nguyễn Bá Ngọc Sơn Hòa 62
185 813 Trường PTDTNT Sơn Hòa Sơn Hòa 44 Đã kết thúc nhập liệu
186 813 Trường PTDTNT Sơn Hòa Sơn Hòa 44 Đã kết thúc nhập liệu
187 900 Trường THCS Lê Lợi Tp Tuy Hòa 39
188 900 Trường THCS Lê Lợi Tp Tuy Hòa 39
189 901 Trường THCS Nguyễn Du Tp Tuy Hòa 75 Đã kết thúc nhập liệu
190 901 Trường THCS Nguyễn Du Tp Tuy Hòa 75 Đã kết thúc nhập liệu
191 902 Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi Tp Tuy Hòa 103 Đã kết thúc nhập liệu
192 902 Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi Tp Tuy Hòa 103 Đã kết thúc nhập liệu
193 903 Trường THCS Trần Quốc Toản Tp Tuy Hòa 409
194 903 Trường THCS Trần Quốc Toản Tp Tuy Hòa 409
195 904 Trường THCS Hùng Vương Tp Tuy Hòa 347
196 904 Trường THCS Hùng Vương Tp Tuy Hòa 347
197 905 Trường THCS Ngô Quyền Tp Tuy Hòa 64
198 905 Trường THCS Ngô Quyền Tp Tuy Hòa 64
199 906 Trường THCS Lương Thế Vinh Tp Tuy Hòa 197
200 906 Trường THCS Lương Thế Vinh Tp Tuy Hòa 197
201 907 Trường THCS Lý Tự Trọng Tp Tuy Hòa 95 Đã kết thúc nhập liệu
202 907 Trường THCS Lý Tự Trọng Tp Tuy Hòa 95 Đã kết thúc nhập liệu
203 908 Trường THCS Đinh Tiên Hoàng Tp Tuy Hòa 198
204 908 Trường THCS Đinh Tiên Hoàng Tp Tuy Hòa 198
205 909 Trường THCS Võ Văn Kiệt Tp Tuy Hòa 41
206 909 Trường THCS Võ Văn Kiệt Tp Tuy Hòa 41
207 910 THCS Trần Hưng Đạo Tp Tuy Hòa 367
208 910 THCS Trần Hưng Đạo Tp Tuy Hòa 367
209 911 Trường THCS Nguyễn Thị Định Tp Tuy Hòa 133 Đã kết thúc nhập liệu
210 911 Trường THCS Nguyễn Thị Định Tp Tuy Hòa 133 Đã kết thúc nhập liệu
211 912 Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ Tp Tuy Hòa 122
212 912 Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ Tp Tuy Hòa 122
213 913 Trường THCS Trần Phú Tp Tuy Hòa 112
214 913 Trường THCS Trần Phú Tp Tuy Hòa 112
215 914 Trường THCS Trần Cao Vân Tp Tuy Hòa 80
216 914 Trường THCS Trần Cao Vân Tp Tuy Hòa 80
217 915 Trường Phổ thông Duy Tân (cấp THCS) Tp Tuy Hòa 20 Đã kết thúc nhập liệu
218 915 Trường Phổ thông Duy Tân (cấp THCS) Tp Tuy Hòa 20 Đã kết thúc nhập liệu
219 999 Vãng lai Tp Tuy Hòa 9
220 999 Vãng lai Tp Tuy Hòa 9
23960