THỐNG KÊ ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG VÀO CÁC TRƯỜNG THPT NĂM HỌC 2020-2021

     DỮ LIỆU CÂP NHẬT ĐẾN THỜI ĐIỂM 06:23:15 28-07-2020

STT Mã trường Tên trường THCS/THPT Tổng Chỉ tiêu Dự tuyển Đăng ký NV1 Đăng ký NV2
1 6602 THPT Nguyễn Thái Bình 176 141 146 241
2 9906 Phổ thông Duy Tân (cấp THPT) 0 16 21
3 9903 THPT Nguyễn Huệ 560 620 1129
4 9902 THPT Ngô Gia Tự 396 658 722
5 8801 THPT Phan Bội Châu 528 567 713 1
6 7701 THPT Phan Đình Phùng 440 613 621
7 7700 THPT Phan Chu Trinh 440 522 522
8 6601 THPT Lê Lợi 308 348 384
9 5502 THPT Trần Phú 440 508 510
10 5500 THPT Lê Thành Phương 484 687 718
11 4401 THPT Trần Quốc Tuấn 484 493 520
12 3300 THPT Nguyễn Du 308 338 394
13 8800 THCS-THPT Nguyễn Bá Ngọc 88 59 61 52
14 9905 THPT Nguyễn Trường Tộ 308 159 159 856
15 1100 THPT Lê Hồng Phong 660 677 686
16 2200 THPT Lê Trung Kiên 484 496 520
17 7703 THCS-THPT Nguyễn Khuyến 132 162 162 500
18 7702 THCS-THPT Võ Nguyên Giáp 88 104 105 534
19 5503 Trường THCS&THPT Võ Thị Sáu 220 363 363 239
20 6600 THCS-THPT Chu Văn An 120 138 162 118
21 5501 THCS-THPT Nguyễn Viết Xuân 132 117 119 744
22 4402 THPT Trần Suyền 440 478 483 472
23 4400 THPT Trần Bình Trọng 308 353 353 595
24 3302 THCS-THPT Võ Văn Kiệt 88 43 54 57
25 3301 THPT Tôn Đức Thắng 176 154 184 95
26 1101 THPT Nguyễn Thị Minh Khai 440 584 584 668
27 9904 THPT Nguyễn Trãi 484 838 838 1092
28 2201 THPT Nguyễn Công Trứ 396 357 357 962
29 2202 THPT Nguyễn Văn Linh 440 549 569 207
30 1102 THPT Phạm Văn Đồng 396 403 407 513
31 9900 THPT chuyên Lương Văn Chánh 315 760 760
32 9901 PTDTNT Tỉnh 105 262 262
10384 12567 13588 7946

THỐNG KÊ LỚP CHUYÊN

Lớp chuyên Chỉ tiêu Số lượng đăng ký
0 0