THỐNG KÊ ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG VÀO CÁC TRƯỜNG THPT NĂM HỌC 2019-2020

     DỮ LIỆU CÂP NHẬT ĐẾN THỜI ĐIỂM 09:16:23 22-05-2019

STT Mã trường Tên trường THCS/THPT Tổng Chỉ tiêu Dự tuyển Đăng ký NV1 Đăng ký NV2
1 9906 Trường Phổ thông Duy Tân (cấp THPT) 0 2 4 108
2 9905 Trường THPT Nguyễn Trường Tộ 352 65 65 725
3 9903 Trường THPT Nguyễn Huệ 560 588 1100
4 9904 Trường THPT Nguyễn Trãi 528 948 948 1020
5 9902 Trường THPT Ngô Gia Tự 396 684 737 1
6 8801 Trường THPT Phan Bội Châu 616 636 772
7 8800 Trường THCS & THPT Nguyễn Bá Ngọc 80 84 85 91
8 7703 Trường THCS & THPT Nguyễn Khuyến 160 179 180 504
9 7702 Trường THCS & THPT Võ Nguyên Giáp 90 95 95 672
10 7701 Trường THPT Phan Đình Phùng 528 668 674
11 7700 Trường THPT Phan Chu Trinh 484 494 494 2
12 6602 Trường THPT Nguyễn Thái Bình 160 179 180 277
13 6601 Trường THPT Lê Lợi 320 352 385 3
14 6600 Trường THCS & THPT Chu Văn An 160 137 155 15
15 5503 Trường THCS&THPT Võ Thị Sáu 308 373 375 278
16 5502 Trường THPT Trần Phú 396 541 542 4
17 5501 Trường THCS & THPT Nguyễn Viết Xuân 176 133 134 593
18 4400 Trường THPT Trần Bình Trọng 352 263 263 607
19 4401 Trường THPT Trần Quốc Tuấn 440 586 604
20 4402 Trường THPT Trần Suyền 440 411 415 479
21 5500 Trường THPT Lê Thành Phương 528 678 695
22 3301 Trường THPT Tôn Đức Thắng 176 180 199 146
23 3302 Trường THCS & THPT Võ Văn Kiệt 62 53 60 86
24 3300 Trường THPT Nguyễn Du 360 311 381 5
25 2202 Trường THPT Nguyễn Văn Linh 480 634 654 253
26 2200 Trường THPT Lê Trung Kiên 484 581 605 4
27 2201 Trường THPT Nguyễn Công Trứ 352 277 277 1078
28 1102 Trường THPT Phạm Văn Đồng 440 355 362 485
29 1101 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai 440 565 565 729
30 1100 Trường THPT Lê Hồng Phong 572 726 740 1
31 9901 Trường PTDTNT Tỉnh 105 270 270
32 9900 Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh 315 705 705
10860 12753 13720 8166

THỐNG KÊ LỚP CHUYÊN

Lớp chuyên Số lượng
+VẬT LÝ 63 hồ sơ
+TIN HỌC THI TOÁN 17 hồ sơ
+TOÁN 142 hồ sơ
+TIN HỌC 31 hồ sơ
+TIẾNG ANH 178 hồ sơ
+SINH HỌC 72 hồ sơ
+NGỮ VĂN 119 hồ sơ
+HÓA HỌC 83 hồ sơ
705 hồ sơ