Liên hệ:

Phòng Khảo thí và Kiểm định CLGD

ĐT:0257.3842060

Thư điện tử: ktkdclgd@phuyen.edu.vn