THỐNG KÊ HỌC SINH THCS ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH NĂM HỌC 2018-2019

     DỮ LIỆU CÂP NHẬT ĐẾN THỜI ĐIỂM 08:51:30 19-05-2018

STT Mã trường Tên trường THCS/THPT Số lượng Vãng lai Trạng thái
1 100 Trường THCS Đồng Khởi Tây Hòa 177
2 101 Trường THCS Đinh Tiên Hoàng Tây Hòa 171
3 102 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng Tây Hòa 152 Đã kết thúc nhập liệu
4 103 Trường THCS Lê Hoàn Tây Hòa 148
5 104 Trường THCS Nguyễn Anh Hào Tây Hòa 176 Đã kết thúc nhập liệu
6 105 Trường THCS Nguyễn Tất Thành Tây Hòa 204 Đã kết thúc nhập liệu
7 106 Trường THCS Nguyễn Thị Định Tây Hòa 263
8 107 Trường THCS Phạm Đình Quy Tây Hòa 169 1
9 108 Trường THCS Phạm Văn Đồng Tây Hòa 171 Đã kết thúc nhập liệu
10 109 Trường THCS Tây Sơn Tây Hòa 123
11 110 Trường THCS Lê Lợi Tây Hòa 71 Đã kết thúc nhập liệu
12 200 Trường THCS Tôn Đức Thắng Đông Hòa 230
13 201 Trường THCS Trần Hưng Đạo Đông Hòa 233 Đã kết thúc nhập liệu
14 202 Trường THCS Hoàng Hoa Thám Đông Hòa 146
15 203 Trường THCS Quang Trung Đông Hòa 193 Đã kết thúc nhập liệu
16 204 Trường THCS Nguyễn Chí Thanh Đông Hòa 224
17 205 Trường THCS Trần Nhân Tông Đông Hòa 51
18 206 Trường THCS Trần Kiệt Đông Hòa 238 Đã kết thúc nhập liệu
19 207 Trường THCS Lương Tấn Thịnh Đông Hòa 415
20 208 Trường THCS Trường Chinh Đông Hòa 151 Đã kết thúc nhập liệu
21 209 Trường THCS Lê Thánh Tôn Đông Hòa 38
22 300 Trường THCS Sông Hinh Sông Hinh 19
23 301 Trường THCS Trần Phú Sông Hinh 169 Đã kết thúc nhập liệu
24 302 Trường THCS Đức Bình Đông Sông Hinh 33
25 303 Trường THCS Đức Bình Sông Hinh 35 Đã kết thúc nhập liệu
26 304 Trường THCS Ea Bá Sông Hinh 25 Đã kết thúc nhập liệu
27 305 Trường THCS Ea Lâm Sông Hinh 28
28 306 Trường THCS Eatrol Sông Hinh 28
29 307 Trường THCS Ea Bar Sông Hinh 55 Đã kết thúc nhập liệu
30 308 Trường THCS EaLy Sông Hinh 110 Đã kết thúc nhập liệu
31 309 Trường THCS Tố Hữu Sông Hinh 17
32 310 Trường THCS & THPT Võ Văn Kiệt Sông Hinh 62
33 311 Trường PTDTNT Sông Hinh Sông Hinh 44
34 312 Trường THCS EaBia Sông Hinh 18
35 400 Trường THCS Hòa An Phú Hòa 235
36 401 Trường THCS Nguyễn Thế Bảo Phú Hòa 265 Đã kết thúc nhập liệu
37 402 THCS Thị Trấn Phú Hòa Phú Hòa 197 Đã kết thúc nhập liệu
38 403 Trường THCS Hòa Định Tây Phú Hòa 127
39 404 Trường THCS Hòa Hội Phú Hòa 47 Đã kết thúc nhập liệu
40 405 Trường THCS Lương Văn Chánh Phú Hòa 293 Đã kết thúc nhập liệu
41 406 Trường THCS Trần Hào Phú Hòa 169
42 407 Trường THCS Hòa Quang Phú Hòa 165 1 Đã kết thúc nhập liệu
43 500 Trường THCS Trần Rịa Tuy An 140
44 501 Trường THCS Nguyễn Thái Bình Tuy An 177 Đã kết thúc nhập liệu
45 502 Trường THCS An Dương Vương Tuy An 28
46 503 Trường THCS Lê Văn Tám Tuy An 60 Đã kết thúc nhập liệu
47 504 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng Tuy An 101
48 505 THCS An Hiệp Tuy An 114
49 506 Trường THCS Kim Đồng Tuy An 48 Đã kết thúc nhập liệu
50 507 Trường THCS Đinh Tiên Hoàng Tuy An 128
51 508 Trường THCS Võ Trứ Tuy An 158
52 509 Trường THCS Lê Duẩn Tuy An 52 1
53 510 Trường THCS Ngô Mây Tuy An 165 Đã kết thúc nhập liệu
54 511 Trường THCS Lê Thánh Tông Tuy An 93 2
55 512 Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc Tuy An 23
56 513 Trường THCS Nguyễn Hoa Tuy An 36
57 514 Trường THCS & THPT Võ Thị Sáu Tuy An 153
58 515 Trường THCS & THPT Nguyễn Viết Xuân Tuy An 111
59 600 Trường THCS Nguyễn Viết Xuân Đồng Xuân 43
60 601 Trường THCS Trần Quốc Toản Đồng Xuân 20
61 602 Trường THCS Phan Lưu Thanh Đồng Xuân 126 Đã kết thúc nhập liệu
62 603 Trường THCS Trần Quốc Tuấn Đồng Xuân 38
63 604 Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi Đồng Xuân 73
64 605 Trường THCS Hoàng Văn Thụ Đồng Xuân 36
65 606 Trường THCS Nguyễn Du Đồng Xuân 80
66 607 Trường THCS Nguyễn Hào Sự Đồng Xuân 94
67 608 Trường THCS Lê Văn Tám Đồng Xuân 39
68 609 Trường PTDTBT Đinh Núp Đồng Xuân 23
69 610 Trường THCS & THPT Chu Văn An Đồng Xuân 75
70 611 Trường PTDTNT Đồng Xuân Đồng Xuân 36 Đã kết thúc nhập liệu
71 700 Trường THCS Tô Vĩnh Diện Sông Cầu 134 Đã kết thúc nhập liệu
72 701 Trường THCS Bùi Thị Xuân Sông Cầu 211
73 702 Trường THCS Triệu Thị Trinh Sông Cầu 86
74 703 Trường THCS Cù Chính Lan Sông Cầu 65
75 704 Trường THCS Nguyễn Du Sông Cầu 45
76 705 Trường THCS Đinh Tiên Hoàng Sông Cầu 86 Đã kết thúc nhập liệu
77 706 Trường THCS Mạc Đỉnh Chi Sông Cầu 61 Đã kết thúc nhập liệu
78 707 Trường THCS Hoàng Văn Thụ Sông Cầu 226 Đã kết thúc nhập liệu
79 708 Trường THCS Nguyễn Hồng Sơn Sông Cầu 108
80 709 Trường THCS Đoàn Thị Điểm Sông Cầu 100 Đã kết thúc nhập liệu
81 710 Trường THCS & THPT Nguyễn Khuyến Sông Cầu 108
82 711 Trường TH & THCS Lê Thánh Tông Sông Cầu 23
83 712 Trường TH & THCS Lê Quí Đôn Sông Cầu 7 Đã kết thúc nhập liệu
84 713 Trường THCS & THPT Võ Nguyên Giáp Sông Cầu 85
85 714 Trường TH & THCS Chu Văn An Sông Cầu 21
86 800 Trường THCS thị trấn Củng Sơn Sơn Hòa 163 Đã kết thúc nhập liệu
87 801 Trường THCS Vừ A Dính Sơn Hòa 36
88 802 Trường THCS Sơn Nguyên Sơn Hòa 87
89 803 Trường THCS Sơn Hà Sơn Hòa 145 Đã kết thúc nhập liệu
90 804 Trường THCS Suối Bạc Sơn Hòa 65 Đã kết thúc nhập liệu
91 805 Trường THCS La Văn Cầu Sơn Hòa 43 Đã kết thúc nhập liệu
92 806 Trường THCS Đinh Núp Sơn Hòa 46 Đã kết thúc nhập liệu
93 807 Trường THCS Kpa Kơ Lơng Sơn Hòa 14
94 808 Trường THCS Krông Pa Sơn Hòa 34 Đã kết thúc nhập liệu
95 809 Trường THCS Suối Trai Sơn Hòa 19
96 810 Trường THCS Sơn Định Sơn Hòa 13 Đã kết thúc nhập liệu
97 811 Trường THCS Phước Tân Sơn Hòa 17 Đã kết thúc nhập liệu
98 812 Trường THCS &THPT Nguyễn Bá Ngọc Sơn Hòa 53
99 813 Trường PTDTNT Sơn Hòa Sơn Hòa 46
100 900 Trường THCS Trường THCS Lê Lợi Tp Tuy Hòa 39
101 901 Trường THCS Nguyễn Du Tp Tuy Hòa 76 Đã kết thúc nhập liệu
102 902 Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi Tp Tuy Hòa 97
103 903 Trường THCS Trần Quốc Toản Tp Tuy Hòa 375
104 904 Trường THCS Hùng Vương Tp Tuy Hòa 413
105 905 Trường THCS Ngô Quyền Tp Tuy Hòa 72
106 906 Trường THCS Lương Thế Vinh Tp Tuy Hòa 245 Đã kết thúc nhập liệu
107 907 Trường THCS Lý Tự Trọng Tp Tuy Hòa 94 Đã kết thúc nhập liệu
108 908 Trường THCS Đinh Tiên Hoàng Tp Tuy Hòa 216
109 909 Trường THCS Võ Văn Kiệt Tp Tuy Hòa 50 Đã kết thúc nhập liệu
110 910 THCS Trần Hưng Đạo Tp Tuy Hòa 323
111 911 Trường THCS Nguyễn Thị Định Tp Tuy Hòa 165
112 912 Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ Tp Tuy Hòa 131
113 913 Trường THCS Trần Phú Tp Tuy Hòa 104 Đã kết thúc nhập liệu
114 914 Trường THCS Trần Cao Vân Tp Tuy Hòa 84 Đã kết thúc nhập liệu
115 915 Trường Phổ thông Duy Tân (cấp THCS) Tp Tuy Hòa 20 Đã kết thúc nhập liệu
116 999 Vãng lai Tp Tuy Hòa 8 1
12814