THỐNG KÊ HỌC SINH THCS ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG VÀO CÁC TRƯỜNG THPT NĂM HỌC 2018-2019

     DỮ LIỆU CÂP NHẬT ĐẾN THỜI ĐIỂM 08:03:38 11-09-2018

STT Mã trường Tên trường THCS/THPT Tổng Chỉ tiêu Dự tuyển Đăng ký NV1 Đăng ký NV2
1 7703 Trường THCS & THPT Nguyễn Khuyến 176 166 166 444
2 7700 Trường THPT Phan Chu Trinh 440 488 489 10
3 7702 Trường THCS & THPT Võ Nguyên Giáp 94 95 95 644
4 7701 Trường THPT Phan Đình Phùng 485 604 615 4
5 9900 Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh 315 787 787
1510 2140 2152 1102

THỐNG KÊ LỚP CHUYÊN

Lớp chuyên Số lượng
+VẬT LÝ 10 hồ sơ
+TOÁN 19 hồ sơ
+TIN HỌC 2 hồ sơ
+TIẾNG ANH 16 hồ sơ
+SINH HỌC 1 hồ sơ
+NGỮ VĂN 4 hồ sơ
+HÓA HỌC 13 hồ sơ
65 hồ sơ