THỐNG KÊ HỌC SINH THCS ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG VÀO CÁC TRƯỜNG THPT NĂM HỌC 2018-2019

     DỮ LIỆU CÂP NHẬT ĐẾN THỜI ĐIỂM 10:09:04 20-05-2018

STT Mã trường Tên trường THCS/THPT Tổng Chỉ tiêu Dự tuyển Đăng ký NV1 Đăng ký NV2
1 7703 Trường THCS & THPT Nguyễn Khuyến 176 166 166 443
2 8800 Trường THCS & THPT Nguyễn Bá Ngọc 70 63 66 107
3 8801 Trường THPT Phan Bội Châu 616 627 749 6
4 9902 Trường THPT Ngô Gia Tự 660 681 739 61
5 9903 Trường THPT Nguyễn Huệ 600 772 1320
6 9904 Trường THPT Nguyễn Trãi 616 841 841 1153
7 9905 Trường THPT Nguyễn Trường Tộ 308 70 70 818
8 7701 Trường THPT Phan Đình Phùng 484 603 614 4
9 7702 Trường THCS & THPT Võ Nguyên Giáp 120 95 95 644
10 7700 Trường THPT Phan Chu Trinh 440 488 489 10
11 6602 Trường THPT Nguyễn Thái Bình 200 164 166 207
12 6600 Trường THCS & THPT Chu Văn An 140 126 146 45
13 6601 Trường THPT Lê Lợi 352 337 362 1
14 5503 Trường THCS&THPT Võ Thị Sáu 352 335 335 259
15 5500 Trường THPT Lê Thành Phương 572 678 694 66
16 5501 Trường THCS & THPT Nguyễn Viết Xuân 174 131 135 257
17 5502 Trường THPT Trần Phú 440 466 471 490
18 4401 Trường THPT Trần Quốc Tuấn 528 699 729 1
19 4402 Trường THPT Trần Suyền 484 382 384 527
20 4400 Trường THPT Trần Bình Trọng 396 244 245 671
21 3302 Trường THCS & THPT Võ Văn Kiệt 64 58 64 82
22 2202 Trường THPT Nguyễn Văn Linh 528 605 617 200
23 3301 Trường THPT Tôn Đức Thắng 200 149 176 164
24 3300 Trường THPT Nguyễn Du 400 291 370 31
25 1101 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai 440 582 575 834
26 1102 Trường THPT Phạm Văn Đồng 484 394 398 451
27 2200 Trường THPT Lê Trung Kiên 616 708 730 338
28 2201 Trường THPT Nguyễn Công Trứ 352 244 242 942
29 1100 Trường THPT Lê Hồng Phong 704 803 821 5
30 9901 Trường PTDTNT Tỉnh 105 238 238
31 9900 Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh 315 787 787
11936 12827 13834 8817

THỐNG KÊ LỚP CHUYÊN

Lớp chuyên Số lượng
+VẬT LÝ 100 hồ sơ
+TIN HỌC THI TOÁN 15 hồ sơ
+TOÁN 169 hồ sơ
+TIN HỌC 37 hồ sơ
+TIẾNG ANH 196 hồ sơ
+SINH HỌC 63 hồ sơ
+NGỮ VĂN 95 hồ sơ
+HÓA HỌC 112 hồ sơ
787 hồ sơ